Tập tin : txu-pclmaps-oclc-6587819-nd-37.jpg
Bản đồ-Asmara-txu-pclmaps-oclc-6587819-nd-37.jpg
6654x5491 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Asmara
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu