Tập tin : pic-map-kag.jpg
Bản đồ-Asmara-pic-map-kag.jpg
794x611 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Asmara
Quyền tác giả : www.asalives.org