Tập tin : map.jpg
Bản đồ-Asmara-map.jpg
895x1197 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Asmara
Quyền tác giả : www.trainweb.org