Tập tin : Map-Paraguay.jpg
Bản đồ-Asunción-Map-Paraguay.jpg
1103x870 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Asunción
Quyền tác giả : www.brazil4x4.com