Tập tin : pacmap.gif
Bản đồ-Avarua-pacmap.gif
499x370 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Avarua
Quyền tác giả : www.trussel.com