Tập tin : map_of_Belgium_rus.jpg
Bản đồ-Bỉ-map_of_Belgium_rus.jpg
1632x1380 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Bỉ
Quyền tác giả : worldmap.org.ua