Tập tin : Map_mapa_belgii_belgium.png
Bản đồ-Bỉ-Map_mapa_belgii_belgium.png
1875x1890 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Bỉ
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org