Tập tin : North_America_Flag_Map_by_lg_studio.png
Bản đồ-Bắc Mỹ-North_America_Flag_Map_by_lg_studio.png
1825x1919 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Bắc Mỹ
Quyền tác giả : fc08.deviantart.net