Tập tin : NorthAmerica.jpg
Bản đồ-Bắc Mỹ-NorthAmerica.jpg
397x500 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Bắc Mỹ
Quyền tác giả : www.worldtradepress.net