Tập tin : usa_climate_zones_map.jpg
Bản đồ-Bắc Mỹ-usa_climate_zones_map.jpg
595x594 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Bắc Mỹ
Quyền tác giả : www.allcountries.org