Tập tin : north_america_detailed_old_physical_map.jpg
Bản đồ-Bắc Mỹ-north_america_detailed_old_physical_map.jpg
1468x1741 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Bắc Mỹ
Quyền tác giả : www.vidiani.com