Tập tin : na-relief.jpg
Bản đồ-Bắc Mỹ-na-relief.jpg
400x260 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Bắc Mỹ
Quyền tác giả : 1.bp.blogspot.com