Tập tin : 2b2gM.png
Bản đồ-Bắc Mỹ-2b2gM.png
1048x1336 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Bắc Mỹ
Quyền tác giả : i.imgur.com