Tập tin : north-america-map.png
Bản đồ-Bắc Mỹ-north-america-map.png
1344x927 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Bắc Mỹ
Quyền tác giả : calvintuttle.files.wordpress.com