Tập tin : Bangkok-City-Map.jpg
Bản đồ-Bangkok-Bangkok-City-Map.jpg
1696x2336 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Bangkok
Quyền tác giả : www.mappery.com