Tập tin : map.jpg
Bản đồ-Basseterre-map.jpg
550x383 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Basseterre
Quyền tác giả : www.1erth.com