Tập tin : Belarus_1997_CIA_map.jpg
Bản đồ-Belarus-Belarus_1997_CIA_map.jpg
1667x2000 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Belarus
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org