Tập tin : belarus_map_06.gif
Bản đồ-Belarus-belarus_map_06.gif
800x676 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Belarus
Quyền tác giả : turist.by