Tập tin : 251px-LithuaniaHistory.png
Bản đồ-Belarus-251px-LithuaniaHistory.png
251x288 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Belarus
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org