Tập tin : belmopan-airstrip-336x280.gif
Bản đồ-Belmopan-belmopan-airstrip-336x280.gif
336x280 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Belmopan
Quyền tác giả : images.maplandia.com