Tập tin : bh-map.gif
Bản đồ-Belmopan-bh-map.gif
330x354 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Belmopan
Quyền tác giả : countriesnorthamerica.com