Tập tin : Belmopan_map.png
Bản đồ-Belmopan-Belmopan_map.png
248x232 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Belmopan
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org