Tập tin : map_americas_belize.gif
Bản đồ-Belmopan-map_americas_belize.gif
370x370 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Belmopan
Quyền tác giả : www.global-rooms.com