Tập tin : Bermuda-divmap.png
Bản đồ-Bermuda-Bermuda-divmap.png
800x597 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Bermuda
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org