Tập tin : 0619_tra_BERMUDA_map.gif
Bản đồ-Bermuda-0619_tra_BERMUDA_map.gif
900x651 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Bermuda
Quyền tác giả : graphics8.nytimes.com