Tập tin : city-big.jpg
Bản đồ-Bratislava-city-big.jpg
2328x1800 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Bratislava
Quyền tác giả : travel2city.com