Tập tin : Cairo_map1933_Nicohosoff.jpg
Bản đồ-Cairo-Cairo_map1933_Nicohosoff.jpg
2016x2240 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Cairo
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org