Tập tin : Cairo-Egypt-Tourist-Map-2.jpg
Bản đồ-Cairo-Cairo-Egypt-Tourist-Map-2.jpg
2527x1836 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Cairo
Quyền tác giả : www.mappery.com