Tập tin : Cairo-Tourist-Map.jpg
Bản đồ-Cairo-Cairo-Tourist-Map.jpg
3500x2500 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Cairo
Quyền tác giả : www.mappery.com