Tập tin : Map_of_Cairo_%281911%29_-_TIMEA.jpg
Bản đồ-Cairo-Map_of_Cairo_%281911%29_-_TIMEA.jpg
866x1024 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Cairo
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org