Tập tin : cairo-map3.jpg
Bản đồ-Cairo-cairo-map3.jpg
877x1200 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Cairo
Quyền tác giả : www.justmaps.org