Tập tin : cairo-distrcit-map.png
Bản đồ-Cairo-cairo-distrcit-map.png
737x600 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Cairo
Quyền tác giả : 1.bp.blogspot.com