Tập tin : bertelli_1575_cairo_b.jpg
Bản đồ-Cairo-bertelli_1575_cairo_b.jpg
2198x1494 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Cairo
Quyền tác giả : historic-cities.huji.ac.il