Tập tin : Map-of-Cairo.jpg
Bản đồ-Cairo-Map-of-Cairo.jpg
1566x2081 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Cairo
Quyền tác giả : www.griffonmerlin.com