Tập tin : cairo-map-0.jpg
Bản đồ-Cairo-cairo-map-0.jpg
2500x3500 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Cairo
Quyền tác giả : www.orangesmile.com