Tập tin : cairo_map_big.jpg
Bản đồ-Cairo-cairo_map_big.jpg
2374x3247 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Cairo
Quyền tác giả : www.fig.net