Tập tin : 658_original.gif
Bản đồ-Châu Á-658_original.gif
2089x1816 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : ic.pics.livejournal.com