Tập tin : international_map.jpg
Bản đồ-Châu Á-international_map.jpg
5917x3037 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : www.csh-asia.org