Tập tin : Africa_Flag_Map_by_lg_studio.png
Bản đồ-Châu Phi-Africa_Flag_Map_by_lg_studio.png
1825x1919 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : fc09.deviantart.net