Tập tin : high_resolution_detailed_physical_and_political_map_of_africa.jpg
Bản đồ-Châu Phi-high_resolution_detailed_physical_and_political_map_of_africa.jpg
5045x5593 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : www.vidiani.com