Tập tin : africa_map1.jpg
Bản đồ-Châu Phi-africa_map1.jpg
2510x3152 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : geog200rademaaj.files.wordpress.com