Tập tin : southeast_asia_map.jpg
Bản đồ-Châu Á-southeast_asia_map.jpg
1098x1266 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : 2.bp.blogspot.com