Tập tin : Asia_nah.png
Bản đồ-Châu Á-Asia_nah.png
1500x1200 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org