Tập tin : Asia-outline-map.gif
Bản đồ-Châu Á-Asia-outline-map.gif
2194x1497 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : www.zonu.com