Tập tin : Asia_map.jpg
Bản đồ-Châu Á-Asia_map.jpg
1500x1200 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org