Tập tin : big-map-of-asia.gif
Bản đồ-Châu Á-big-map-of-asia.gif
2089x1816 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : blog.educastur.es