Tập tin : asia-map1.gif
Bản đồ-Châu Á-asia-map1.gif
753x663 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : jocelynhollyman.files.wordpress.com