Tập tin : Map_of_Asia_%28ru%29.png
Bản đồ-Châu Á-Map_of_Asia_%28ru%29.png
1400x1116 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org