Tập tin : txu-oclc-247232986-asia_pol_2008.jpg
Bản đồ-Châu Á-txu-oclc-247232986-asia_pol_2008.jpg
1690x2146 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu