Tập tin : map_of_asia.jpg
Bản đồ-Châu Á-map_of_asia.jpg
466x350 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : www.lonelyplanet.com